Pogreb

Prijava smrti pokojnika

Za prijavu smrti potrebno se prvo javiti pogrebniku, a potom župniku. Za prijavu u župnom uredu potrebni su sljedeći podaci o pokojniku: datum i mjesto smrti, ime i prezime te OIB pokojnika, a za žensku osobu i rođeno prezime, datum i mjesto rođenja, ime i prezime bračnog druga, ime i prezime oca pokojne osobe, ime i rođeno prezime majke pokojne osobe, adresa stanovanja, je li pokojnik primio sakramante prije smrti, mjesto i vrijeme pogreba, te uzrok smrti.

Za dogovor oko sprovoda možete nazvati župni ured na broj: 092 388 4120.