U novom broju Glasa Koncila od iduće nedjelje, 7. veljače, pročitajte članak o posljedicama potresa u našoj župi. Glas Koncila