Krštenje

Informacije za prijavu krštenja

Bilo bi dobro da barem tri tjedna prije krštenja dođete u župni ured u uredovno vrijeme, od utorka do petka nakon večernje mise, oko 19 sati, kako bismo se dogovorili oko termina krštenja.

Prijava za krštenje i termini

Za vrijeme tog susreta ispunit ćemo prijavu za krštenje. Od dokumenata je potrebno pokazati na uvid Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, ili Rodni list djeteta, te Vjenčani list roditelja i OIB djeteta. 

Običaj je da se u korizmi, koja je vrijeme pokore, ne krsti ako nije velika potreba.

Kumovi

Kumovi, ako ne stanuju u našoj župi, iz župe stanovanja trebaju donijeti dokument koji se zove POSVJEDOČENJE. Župa stanovanja je ona župa gdje stanujete duže od 3 mjeseca. Po taksovniku Zagrebačke nadbiskupije, Posvjedočenje se naplaćuje 10 kn. 

Da bi netko bio kuma ili kum na krštenju treba zadovoljiti ove uvjete:

  • biti katolik sa navršenih 16 godina života;
  • treba biti kršten, pričešćen i krizman;
  • mora biti crkveno vjenčan, nije dovoljno samo civilno vjenčanje, ali mora također biti i krizman;
  • da nije rastavljen i ponovno civilno vjenčan ili da ne živi u izvanbračnoj zajednici;
  • da ne živi u izvanbračnoj zajednici i odbija se crkveno vjenčati, a ima uvjete za to;
  • da provodi život u skladu sa katoličkom vjerom i crkvenim naukom.

Mogu li krstiti dijete izvan svoje župe?

Ako niste župljani naše župe, a zbog OPRAVDANOG razloga želite krstiti dijete u našoj župi, potrebna je Suglasnost vašega župnika za krštenje djeteta izvan župe. 

Ako kao župljani župe Veliko Trgovišće, zbog OPRAVDANOG razloga, želite krstiti dijete u drugoj župi, župnik vam treba izdati Suglasnost za krštenje izvan vlastite župe koju ćete predati u župi krštenja.

Ispovijed roditelja i kumova

Roditeljima i kumovima stavljamo na srce da se prije krštenja ispovjede. U našoj župi svećenik nastoji biti na raspolaganju za ispovijed od utorka do petka pola sata prije mise, od 18 sati, te nedjeljom prije prve mise u župnoj crkvi od 7.30 sati.

Potrebno za krštenje

Za krštenje potrebno je nabaviti KRSNU HALJINICU I KRSNU SVIJEĆU.

Dogovor oko krštenja

Nemamo praksu dogovaranja krštenja sa bakama i djedovima djece, već molimo da krštenje dođu prijaviti roditelji.

Držanje djeteta za vrijeme krštenja

Prije, dok je smrtnost novorođene djece bila velika, kao i zbog straha da se djetetu nešto ne dogodi prije krštenja, djecu se krstilo istoga dana kada su rođena. Budući da majka poslije poroda nije mogla u crkvu, kumovi su nosili dijete na krštenje. Iz tih davnih vremena ostao je običaj da kumovi drže dijete za vrijeme krštenja. Ispravno bi bilo da jedan od roditelja drži dijete, no slobodni ste dati kumi ili kumu da drži dijete za vrijeme krštenja.

Taksa za krštenja

Taksovnik zagrebačke nadbiskupije ne predviđa taksu za krštenja. Ako želite, možete poslije krštenja ostaviti dar za crkvu, na kojem ćemo vam biti zahvalni. Poslije krštenja dođite u sakristiju po Uspomenu na krštenje. U našoj župi običaj je da roditelji donesu cvijeće za crkvu prilikom krštenja.

Ostala pitanja

U slučaju pitanja koja ovdje nisu objašnjena, kao npr. situacija kada roditelji nisu vjenčani, a žele krstiti dijete, lijepo vas molimo da se javite na župnu e-poštu: bdmz.trgovisce@gmail.com, ili da dođete u župni ured u uredovno vrijeme od utorka do petka nakon večernje mise, oko 19 sati.