Kapela sv. Jurja

Kapela Svetog Jurja na Jezeru

Crkva svetog Jurja na Jezeru jednobrodna je zidana građevina s prostranim svetištem.

Kapela je dugačka 16,60 metara i široka 10,60 metara. Nekadašnji drveni zvonik ispred zapadnog ulaza zamijenjen je zidanim zvonikom koji je visok 16 metara i završava baroknom takozvanom dvokatnom lukovicom.U središtu crkve iza glavnog oltara je gotički prozor koji bi mogao datirati iz vremena gradnje crkve označene na nadvratniku glavnog ulaza na kojem je uklesana 1622. godina. Ovaj prozor najljepši je i najvredniji arhitektonski detalj ove crkve.

Nekada je crkva svetog Jurja imala četiri oltara a danas ima tri oltara. Glavni oltar iz 17. stoljeća bio je 1760. godine zamenjen postojećim oltarom. U sredini oltara dominira slika zaštitnika crkve svetog Jurja na konju koji ubija zmaja. Slikar nije poznata. Sa svake strane oltarne slike veliki su kipovi svetih Petra i Pavla, a do njih kipovi svetog Martina i svetog Fabijana. Na gornjem dijelu oltara nalazi se slika Presvetog Trojstva.

Od nekadašnja dva pokrajna oltara svete Barbare i svetog Stjepana ostao je samo jedan oltar pred južnim zidom svetišta.

Uz sjeverni zid crkve stoji hodočasnički oltar Blažene Djevice Marije dar Gabrijela Erdedija iz 1719. godine. Od propovijedaonice koju je darovao također Gabriel Erdedi, ostao je samo donji dio.

Crkva danas, kao i nekad, ima ravni drveni strop ili tabulat koji je u 19. stoljeću oslikan geometrijskim ornamentima u duhu historicizma.

Godine 1826. bile su postavljene orgulje s četiri registra bez pedala, a 1935. godine postavljene su nove orgulje majstora Ovčarića.

Crkva sv. Jurja ima tri zvona: zvono svetog Jurja 419 kg iz 1793. godine, te zvona svetog Josipa 290 kg iz 1924. godine i svetog Antuna 130 kg i 1928. godine. Od pamtivijeka se oko crkve svetog Jurja prostire groblje u kojem se i danas poklapaju župljani okolnih sela.

Izvor: Lelja Dobronić, Veliko Trgovišće, Župa Majke Božje od Sedam Žalosti, nekad župa sv. Jurja ob Jezeru, Veliko Trgovišće, 1997.