Kapela Majke Božje Snježne u Strmcu

Kapela Blažene Djevice Marije u Strmcu

Kapela Majke Božje Strmečke sagrađena je 1772. godine u kasnobaroknom stilu. Dugačka je 18,5 a široka 8 metara. Toranj koji se nalazi nad ulazom u crkvu visok je 37 metara. Središnji lik kapele je kip Majke Božje Strmečke, kojemu se iskazivalo štovanje kao čudotvornom već od 1696. godine.

Osim Marijinog kipa u niši, na oltaru su dva pozlaćene stupa koji nose skroman arhitrav, a sa strane stoje drveni barokni kipovi svetog Petra i Pavla.

Kip Majke Božje Strmečke visok je 110 cm i prikazuje Majku Božju koja drži dijete na lijevoj podlaktici, a u desnoj ruci ima jabuku. Obje figure su okrunjene baroknih krunama. Drvena skulptura djevice je u bogato nabranom plaštu što nam govori da je to gotička skulptura izrađena između 1440. ili 1460. godine.

Uz oltar blažene djevice Marije iz 1719. godine koji se nalazi u crkvi svetog Jurja u Jezeru, ovaj kip Blažene Djevice Marije najvrednija je umjetnina u župi.

U povijesti je crkva imala pokrajnje oltare svetog Antuna i svetog Ivana Krstitelja.

U stijeni svetišta uzidana je nadgrobna ploča uglednog Josipa Aleksandra Galjufa, vlasnika imanja i obližnje kurije Vižovlje, koji je umro 1854. godine.

Na pjevalištu iznad ulaza u crkvu nalaze se kasnoklasicističke orgulje iz sredine 19. stoljeća, zagrebačkoj majstora Pumpa.

Oko crkve oduvijek je groblje u kojem se poklapaju župljani iz obližnjeg sela.

Izvor: Lelja Dobronić, Veliko Trgovišće, Župa Majke Božje od Sedam Žalosti, nekad župa sv. Jurja ob Jezeru, Veliko Trgovišće, 1997.