Župno proštenje 2022.

Župno proštenje slavimo u četvrtak 15. 9. u 18:30 sati.