Nekoliko informacija o izvedenim radovima i financiranju

Zadnjih desetak dana nadogradili smo ozvučenje u župnoj crkvi, postavili dvije zvučne kutije na pjevalište, novu trubu vani, dva nova mikrofona za zboraše, kao i dva nova mikrofona za ambon i oltar. Još čekamo jedan dio kojim će se pojačati djelovanje trube. Ova nadogradnja koštala je 19.971,50 kn.

Sredstvima koja smo dobili od Ministarstva kulture i medija, platili smo hitnu sanaciju freski 90.375,00 kn.

Izrada poda ispod klupa koštala je 29.851,77 kn.

Svi spomenuti troškovi od 140.198,27 kn su podmireni.