Financijski izvještaj o obnovi crkve

PRIMICI

Osiguranje: 234.013,36 kn

Trupci: 142.783,10 kn

Donacije: 163.970,00 kn

UKUPNO: 540.766,46 kn

IZDACI

Obnova stropa: 485.968,75 kn

Građevinski nadzor: 22.500,00 kn

Troškovnik: 10.750.00 kn

Sakristija (prizemlje i kat): 40.000,00 kn

UKUPNO: 559,218.75 kn

JOŠ PLANIRAMO NAPRAVITI:

Sanacija unutarnjih zidova: 177.000,00 kn

Nadogradnja ozvučenja: 30.000,00 kn

Novi pod ispod klupa: 30.000,00 kn

Nove klupe: 170.000,00 kn

UKUPNO: 407.000,00 kn

Od Ministarstva kulture trebamo dobiti: 209.500,00 kn.

Ostaje razlika od 197.500,00 kn.

Za sanaciju župne crkve prodajom trupaca, od osiguranja, te javljanjem na Natječaj pri Ministarstvu kulture, župnik je osigurao 586.296,46 kn.

Donacije do sada:

8 tvrtki je doniralo 92.000,00 kn (1 donacija od 50.000,00 kn, 3 donacije od 10.000,00 kn, 2 donacije od 5.000,00 kn i 2 donacije od 1.000,00 kn)

130 obitelji doniralo je 71.970,00 kn, 2 obitelji dale su donacije 2 puta.

Budući da naša župa broji 947 obitelji, a do sada se odazvalo 130 obitelji, lijepo molim one koji se do sada nisu uključili, a u mogućnosti su, da nam pomognu svojim dobrovoljnim prilogom kako bismo nabavili nove klupe i tako dovršili cijelu obnovu unutrašnjosti župne crkve.

Vaš dobrovoljni prilog možete donijeti osobno ili uplatiti na račun župe s naznakom “za sanaciju župne crkve”: HR3423400091110042688

Planiramo završiti sa svim radovima do svetkovine Svih Svetih.

Hvala svima koji su do sada dali svoj dar!

župnik Luka