Molba za pomoć oko saniranja župne crkve

Poštovani župljani!

U ponedjeljak 22. ožujka održana je sjednica Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća na kojoj smo se složili da se zbog učestalih potresa, te troškova skele, kao i povećane cijene rada u građevini, ide na sanaciju cijelog stropa župne crkve na način da se sanacija izvrši pomoću najmodernijih protupotresnih tehnologija.

Za ove radove prihvaćena je jeftinija ponuda izvođača koja s PDV-om iznosi 485.968,75 kn.

Konzervatorski odjel u Krapini mišljenja je da se šest medaljona na kojima su freske, skine, te obnovljeni ponovno vrate u crkvu. Za ta sredstva župa će se s vremenom kandidirati pri Ministarstvu kulture.

Da bi olakšao financiranje radova na obnovi župne crkve, župnik je zatražio i dobio dozvolu od Nadbiskupije za redovitu sječu župne šume, a radovi bi trebali početi nakon Uskrsa.

Uz sredstva dobivena od osiguranja od potresa, redovitog gospodarenja šumom i štednje od prošle godine, župnik je osigurao ¾ sredstava za obnovu župne crkve.

U ime Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća, molimo vas za pomoć oko prikupljanja sredstava kojima bismo zatvorili financijsku konstrukciju obnove župne crkve.

Svjesni smo teške ekonomske situacija, ali znamo koliko su naši župljani uvijek rado pomagali sve radove na održavanju naših župnih objekata kojima smo se uvijek ponosili.

Svaki dar, pa i najmanji, dobro će doći!

Svoj dar možete dati u sakristiji ili župnom uredu i tom prilikom napisat ćemo vam uplatnicu radi transparentnosti prilikom prikupljanja sredstava.

Svoj dar možete uplatiti i na broj računa kod Privredne banke Zagreb: HR3423400091110042688 s naznakom „donacija za obnovu nakon potresa“.

U našoj župi ima više renomiranih poslovnih subjekata, koje ovom prilikom molimo za pomoć. Vlasnicima tvrtki predlažemo sklapanje Ugovora o donaciji kako bi mogli pravdati darovana sredstva.

S velikom željom da se što prije vratimo u našu župnu crkvu, kao i s velikim povjerenjem u vašu dobrotu, već sada vam zahvaljujemo i želimo vam blagoslovljen Veliki tjedan i Uskrs!

Župno ekonomsko i pastoralno vijeće

Župa B. D. Marije od Sedam Žalosti

S. Radića 4, 49 214 Veliko Trgovišće

OIB: 069 655 536 40

IBAN: HR3423400091110042688