U novom broju Glasa Koncila od iduće nedjelje, 7. veljače, pročitajte članak o posljedicama potresa u našoj župi.
Glas Koncila možete kupiti iduće nedjelje u kapeli sv. Jurja.