Simbolička pomoć župi Sv. Bartola u Hrastovici

Iako je materijalna šteta nakon potresa od 29. prosinca u našoj župi jako velika, ipak smo svjesni da postoje oni kojima je puno gore nego nama.

Stoga smo odlučili 31. prosinca župi Sv. Bartola u Hrastovici pokraj Petrinje donirati 2.000,00 kn. Znamo da je to samo jedna mala kap u moru potreba.