Posljedice potresa koji se dogodio 29. prosinca

Nakon potresa koji se dogodio 29. prosinca, te nakon temeljitog obilaska svih župnih građevina 30. prosinca, mogu vas informirati:

Župnoj crkvi u Velikom Trgovišću nije narušena statika, ali dok ne saniramo mjesta na kojima je otpala cigla i žbuka, postoji opasnost od stradavanja zbog opadanja građevinskog materijala. Crkva će do daljnjega biti zatvorena.

Na Kapeli Majke Božje na Strmcu narušena je statika. Na više mjesta popucao je toranj kapele. Popucali su svodovi, vidljiva su oštećenja među spojevima zida kapele i kora. Iznad prozora na koru je veće oštećenje. Vijenac na kojem sa nalazi krovišna konstrukcija i s lijeve i s desne strane je popucao i visi prema vam. Bojimo se da uslijed jačeg potresa u budućnosti ne dođe do urušavanja krovne konstrukcije kapele.

Na župnoj kuriji i kapeli Sv. Jurja nema većih oštećenja.

Dok ne saniramo posljedice uzrokovane potresom na župnoj crkvi, misna slavlja bit će u kapeli Sv. Jurja. Kapela Sv. Jurja tako će po treći puta u povijesti preuzeti ulogu župne crkve.

Samo još želim napomenuti da su župna crkva, kapele i župna kurija stradale u razornom potresu 1880. godine, kada je epicentar bio u nama susjednoj župi Tri Kralja, na Kraljevom Vrhu.

Luka Slijepčević