Misna slavlja u kapeli Sv. Jurja

Zahvalni smo dragom Bogu što kapela Sv. Jurja nema većih oštećenja.

Nedjeljna misna slavlja počinju subotom u 17 sati, te nedjeljom u 8, 9.30 i 11 sati u kapeli Sv. Jurja.