Priprava za prvu Pričest 5/5

Donosimo posljednju katehezu koja nam pomaže pripremiti se za sakrament prve svete Pričesti.

https://pozeska-biskupija.hr/wp-content/uploads/2020/03/5-Moje-mjesto-u-Crkvi.pdf