Proslava župne svetkovine

U nedjelju 15. rujna proslavili smo župnu svetkovinu i zaštitnicu naše župe Blaženu Djevicu Mariju od Sedam Žalosti.

Prva misa bila je u 8 sati, a svečano misno slavlje u 11 sati predvodio je salezijanac Mihovil Kurkut, direktor salezijanske izdavačke kuće Salezijana. Propovjednik je u homiliji pokušao objasniti kršćanski pogled na patnju i na križ.

Na kraju misnog slavlja sve je pozdravio domaći upravitelj župe, zahvalio svim župljanima koji su bili zauzeti oko priprave župne svetkovine, te podsjetio na povijesne početke gradnje župne crkve koji su bili praćeni mnogim žalostima, jer je gradnja crkve trajala 36 godina.

S osobitom radošću upravitelj župe pozdravio je bivše župnike, vlč. Ivana Dužajića i vlč. Josipa Čuliga, koje su okupljeni župljani pozdravili gromoglasnim pljeskom.