radna akcija okoliš

Radna akcija uređenja okoliša župne crkve

U subotu 7. rujna organizirali smo radnu akciju uređenja okoliša naše župne crkve.

Zahvaljujemo našoj općini i djelatnicima komunalca koji su nam skratili i oblikovali ukrasno grmlje oko crkve!

Hvala župljanima koji su se odazvali!